Svetovalni center II. OŠ Žalec

Z vizijo po pomoči širši skupini otrok s posebnimi potrebami je naša ravnateljica, ga. Petra Petrovič Pražnikar, zasnovala Svetovalni center II. OŠ Žalec, ki deluje v sklopu šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom.

Pri nas se učijo otroci, ki ne zmorejo biti uspešni v rednem osnovnošolskem programu. Pouk pri nas je prilagojen, naravnan k učenju življenjskih veščin in praktičnemu znanju, kot je učenje ročnih spretnosti, kuhanje, ustvarjanje, učenje računalniških in socialnih veščin. Naši razredi so majhni in individualno spremljamo čisto vsakega učenca.

Naše storitve so strokovne in brezplačne za učence osnovnih šol spodnje in zgornje Savinjske doline (OŠ Šempeter v Savinjski dolini, OŠ Griže, OŠ Petrovče, OŠ Nazarje, OŠ Rečica ob Savinji, OŠ Braslovče, Celjske osnovne šole, OŠ Vransko-Tabor, OŠ Polzela, OŠ Blaža Arniča Luče, 1. OŠ Žalec, OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, OŠ Mozirje, OŠ Ljubno ob Savinji in OŠ Nazarje).

Dostopnost