Psihološka diagnostika

DIAGNOSTIKA UČNIH TEŽAV

V našem svetovalnem centru vašemu otroku ali mladostniku omogočamo psihološko diagnostiko učnih težav (7. – 16. let). Postopek se prične s prvim srečanjem, ki se ga udeležijo starši otroka ter poročajo o otrokovem delovanju, zgodnjem razvoju, težavah, pričakovanjih, tipu družine v kateri otrok živi ter o ugotovitvah ob morebitnih predhodnih obravnavah ali testiranjih. Za vključitev otroka v psihološko diagnostiko pri nas ne potrebujete napotnice, storitev je brezplačna.

Sledi psihološka diagnostika otroka, ki je kombinacija intervjuja, metode opazovanja ter uporabe diagnostičnih pripomočkov. Osredotočamo se na ugotavljanje intelektualnega delovanja otroka, kjer preverimo otrokove besedne in nebesedne sposobnosti. Preverimo tudi razvojno ustreznost ter morebitne čustvene pokazatelje, ki se kažejo kot impulzivnost, anksioznost ali agresivnost.

Pomembno je, da otrok pride na postopek diagnostike spočit. Celoten postopek traja od dve do tri ure, kar opravimo v enem ali po potrebi več srečanjih. Pri diagnostičnem postopku starši niso prisotni.

Po opravljeni psihološki diagnostiki pripravimo psihološko poročilo, kjer opišemo rezultate ter mnenje o otrokovem delovanju. Staršem rezultate predstavimo, jim svetujemo pri pristopih v domačem in šolskem okolju, po potrebi se povežemo tudi s šolo, ki jo otrok obiskuje, svetujemo o nadaljnjih obravnavah in testiranjih, svetujemo in podpiramo starše tudi pri postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

PREGLED OTROKA PRED VSTOPOM V ŠOLO

Nudimo tudi pregled otroka pred vstopom v šolo, kar opravimo s pomočjo testa POŠ (Preizkus pripravljenosti otrok za šolo), ki je namenjen otrokom starim od 6 do 7 let. Preverimo več področij otrokovih zmožnosti, in sicer govorno razumevanje, rezoniranje, grafomotorične sposobnosti, dojemanje količin ter pripravljenost za delo v skupini. Preizkus traja približno eno šolsko uro, prisotni so tudi starši.

Po opravljenem preizkusu pripravimo poročilo o otrokovem delovanju in mnenje o pripravljenosti otroka za vstop v šolo.

Dostopnost