Strokovnjaki

Nudimo vam svetovanje, diagnostične postopke, predavanja in obravnave različnih strokovnih profilov:

SOCIALNI PEDAGOG: Pomaga otrokom s posebnostmi na socialno-čustvenem področju. Dela z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z otroki z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti in šibkejšimi samoregulacijskimi spretnostmi, z anksioznimi in nižje motiviranimi otroki. Socialno pedagoške obravnave in diagnostike izvaja: Ema Fene.

SPECIALNI PEDAGOG: Dela z otroki z različnimi razvojnimi in učnimi težavami. V okviru diagnostike oceni otrokove osnovne šolske veščine, to je branje, pisanje in računanje. Poleg tega pregleda razvoj grobe in fine motorike, orientacijo, pozornost, razumevanje in tempo dela. Specialno pedagoške obravnave in diagnostike izvajajo: Barbara Bizjak Žerjav, Edita Rihar Škoflek, Julija Videnšek, Kaja Leskovar. Obravnave izvajajo tudi inkluzivni pedagogi: Maša Draksler, Barbara Korošec, Katja Ugovšek in Mojca Drofelnik.  

LOGOPED: Specializiran je za delo z otroki, ki imajo govorno-jezikovne težave. Logoped ugotavlja prisotnost motenj, vzroke in posledice nastajanja teh ter svetuje o možnih načinih preprečevanja in izboljšanja govorno-jezikovnih posebnosti (jezik, artikulacija, ritem, glas).

PSIHOLOG: Ugotavlja intelektualne sposobnosti otroka in kognitivne primanjkljaje na področju spomina, pozornosti, besednjaka, organizacije, hitrosti dela. Ugotavlja tudi morebitne čustvene in razvojne težave in pomaga pri odločanju za odložitev šolanja otroka. Psihološko obravnavo in diagnostiko izvaja: Anja Okorn in Petra Menih.

Dostopnost